9| Corona – familieopstelling

9| Corona – familieopstelling

The ark van noah? 40 dagen in de ark. En daarna 150 dagen wachten totdat men echt naar buiten kon.

Licht en duister werkt bewust/ onbewust samen. Als wij net als Noah en zijn familie de tijd uitzitten, vindt er herstel plaats. Herstel van:
* de mens
* het klimaat
* de natuur
* het dierenrijk
* het onderwijs
* de zorg
* de economie
* de natuurlijke grondstoffen
* de oceanen

Er vindt een familie opstelling plaats. De mens neemt zijn plek in de kringloop van God’s schepping. In eenheid met de authentieke God en zijn schepping. We zijn allen broeders en zusters, de mens, de boom, de olifant, de bij, de oceaan, de vogel, de vlinder en de bloem alles is familie.

Koning David zegt in Psalm 8:6. ” En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en
heerlijkheid gekroond?

De mens als jongste telg in dit geheel neemt nu (opnieuw) zijn plek in de familieopstelling. Klaar om zijn *kroon waardig te dragen.

* Corona verwijst naar kroon. Zonder schaduw is er geen licht.

Ps: onderzoek Gaia en Algeria en de dans.

Back to Top