Internationale vrouwendag

Internationale vrouwendag

Vrouwen hebben gestreden voor gelijkwaardigheid. We zijn nog lang niet klaar, als een groot leger zijn vrouwen ten strijde getrokken om binnen het mannelijk bolwerk veranderingen aan te brengen. Dit heeft ons o.a. in materiële zin ook veel opgeleverd.

Maar het heeft ons ook veel gekost. In de strijd zijn we ons vrouwelijkheid kwijtgeraakt. In de val gelokt van verdeel en heers heeft de vrouw zich zwakker gemaakt in plaats van sterker. Onder de laag van eenheid zien we onder vrouwen veel afgunst, jaloezie, hebzucht en afkeer. Er is geen man meer nodig om elkaar te vernietigen, we doen dit zelf al prima.

Maar wat nu? Het vrouwelijke leger wordt teruggeroepen want de lessen in de mannelijke buitenwereld zijn geleerd. Het is tijd om terug te keren naar de bron (moeder aarde) de fragiele vrouwelijk mens mag met haar verworven inzichten, wijsheden, en falen (ego) haar spirituele taken gaan uitvoeren.

Vrouw, sta op, wees vrouwelijk, wild, chaotisch, direct en kwetsbaar. Want “de man” en zijn wereld “transformeren” was nooit jouw opdracht. Je ziet het steeds meer om je heen, de moedige, kwetsbare heldenmannen zijn opgestaan, laat hun de oude Ego, mannenwereld “fiksen”. Dat is hun opdracht.

En wij dan? Pak een stoel, leun achterover en relax. Je voelt vanzelf wel wanneer je energiewerk mag verrichten.

Back to Top