Zero phase

Zero phase

Create, create, create, create, create, create, imagine, imagine, imagine. We are in the zero phase. We are back in our authentic state

7|Mexico en de zon

7|Mexico en de zon

Meditatie 21 februari, einde 11:00 uur Al is het stormachtig en lopen emoties hoog op door retrograde. De reis vervolgd met foto

Back to Top